Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 

Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä: Autokoulu Start Oy 
Y-tunnus:2413898-7 

 
Osoite: Vanhanlinnantie 3 LT 105, 00900 HELSINKI 
Puhelin: 045 313 9390 / 050 436 9225 / 045 258 2080 / 040 557 0806 
Sähköposti: info@autokoulustart.fi 
Internet: www.autokoulustart.fi 

Yhteyshenkilö: Kai Niukkanen, 050 524 9248, kai.niukkanen@autokoulustart.fi 

Rekisterin nimi 

Autokoulu Start Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri 

Rekisterin tietosisältö  

Tallennettavat tiedot ovat Asiakkaan sivuston kautta lähettämiä tietoja kuten henkilö- ja osoitetietoja. Käsittelemme Asiakkaan lähettämiä tietoja kuten henkilö- ja yhteystietoja, yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot, laskutustiedot, sekä asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot Asiakkaan osallistumisesta koulutuksiin tai hänen varaamista palveluista.  

Lisäksi tallennettavia tietoja ovat Asiakkaan lähettämä palaute tai yhteydenottopyynnöt ja kyseisten lomakkeiden sisältäviä henkilö- ja osoitetiedot sekä muu sisältö.  

Muut tallennettavat tiedot ovat palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailutiedot.  

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 

Tietoja käsitellään Asiakkaan koulutukseen osallistumista, yhteydenottoa sekä koulutussopimusta varten. Tietoja käytetään tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Asiakas voi peruuttaa antamansa markkinointisuostumuksen milloin tahansa. Sivuston seurantaa varten käytämme Googlen Analytics -palvelua.  

Tietojen säilytysaika 

Asiakkaan tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Asiakkaan oikeudet 

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot, ja asiakkaan pyynnöstä voidaan oikaista, täydentää tai poistaa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Lakisääteisten perustein tallennettujen koulutustietojen kohdalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Tietojen luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.